ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΛΠ.)”

Λήξη υποβολής προσφορών 30/12/2012 και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών 04/01/2020 και ώρα  10:00.

Εκτιμώμενη αξία: 500.000,00 €

ΓΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

Τεχνική Περιγραφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top