ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΛΠ.)”

Λήξη υποβολής προσφορών 30/12/2012 και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών 04/01/2020 και ώρα  10:00.

Εκτιμώμενη αξία: 500.000,00 €

ΓΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

Τεχνική Περιγραφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top