Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στην εταιρεία «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 87175/31-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ227Λ1-Η9Ζ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο στην εταιρεία «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» με έδρα στο 5ο χλμ Ε.Ο. Γυθείου – Σπάρτης, Λίμνη Γυθείου, Δ.Ε. Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 31-03-2025.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β716-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

 

 

Ευχαριστώ

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

Λεωνίδας Παπαδάκος τηλ. 2731363262

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top