Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 64610/10-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από την ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..
Έδρα νομικού προσώπου: Μεγ. Αλεξάνδρου 10, Τ.Κ. 211 00 – ΝΑΥΠΛΙΟ, Δ.Κ. Ναυπλίου, Δ.Ε. Ναυπλίο, Δ. Ναυπλιέων
ΑΦΜ: 998796960, ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:
Καπετάνιος Παναγιώτης
Ατρέως 36
Τ.Κ.: 212 32 – ΑΡΓΟΣ
Κατά της αιτήσεως αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top