Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 219109/14-07-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από τον ΠΙΤΕΡΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ.
Έδρα φυσικού προσώπου: Άργους 4, Τ.Κ. 211 00 – ΝΑΥΠΛΙΟ, Δ.Κ. Ναυπλίου, Δ.Ε. Ναυπλίου, Δ. Ναυπλιέων
ΑΦΜ: 104098017, ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:
Πιτερός Ιωάννης
Άργους 4
Τ.Κ.: 211 00 – Ναύπλιο
Κατά της αιτήσεως αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής.

Δείτε την Ανακοίνωση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top