Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 84973/30-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από τον : «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ»

 

Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:

Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος του Στυλιανού

Διεύθυνση: Χρύσαφα Δήμου Σπάρτης

Τ.Κ. : 23 100 – Χρύσαφα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: igewrgakop@gmail.com

 

Με την παρούσα δημοσίευση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ευχαριστώ

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

Λεωνίδας Παπαδάκος τηλ. 2731363262

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top