Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου της εταιρείας «Β. ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ – Β. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Με τις υπ’ αρ. πρωτ. 31027/11-02-2021, 64251/10-03-2021 και 102317/13-04-2021 αιτήσεις που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας,

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από την εταιρεία :

«Β. ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ – Β. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου: Βασίλειος Τσουρούνης

Ταχ. Διεύθυνση: 1ο χλμ.Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου

Ταχ. Κώδικας. : 23 100

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gtsparti@gmail.com

 

Με την παρούσα δημοσίευση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης

ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας

στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16-9-2005)

«Κανονισμός Αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ευχαριστώ

Γεώργιος Παναγόπουλος

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top