Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2379/01-09-2020 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων από την GAS CENTER I.K.E.
Έδρα νομικού προσώπου: Ασκληπιού αρ. 39, Ναύπλιο, Δ.Ε. Ναυπλίου, Δ.Ναυπλιέων
ΑΦΜ: 801347230, ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:
Τζιαβάρας Ιωάννης του Νικολάου
Πυργιώτικα
Τ.Κ.: 211 00 – ΝΑΥΠΛΙΟ
Κατά της αιτήσεως αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 08_2020

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top