Δημοσιοποίηση στοιχείων εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσιοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου τα στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του φετινού χρόνου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα που διατηρεί, καθώς και στο πρόγραμμα “Διαύγεια”, στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της, μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

Τα στοιχεία περιγράφουν αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Αναλυτικά, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας το πρώτο φετινό τρίμηνο είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top