Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. πριν από τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 για το έργο με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ_ΣΗΜΑΝΣΗ-1

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top