ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ”

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, με κωδικό έργου 2017ΕΠ52600016 της ΣΑΕΠ 526 με προϋπολογισμό 250.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Μεσσηνίας, πρόκειται να γίνει η βελτίωση καταστρώματος αγροτικού δικτυου των δήμων Τριφυλίας -Πύλου Νέστορος , χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΕΠ526 και είναι ενταγμένο στο έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2017-2019)» και κωδικό 2017ΕΠ52600016, με προϋπολογισμό 250.000,00 €. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top