Δημοσιοποίηση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου

Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσιοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου τα στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η του περασμένου Μαΐου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα που διατηρεί, καθώς και στο πρόγραμμα “Διαύγεια”, στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της, μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

Τα στοιχεία περιγράφουν αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

 

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού μπορείτε να τα δείτε εδώ:

Στοιχεία προϋπολογισμού

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top