Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου για πιστοποίησή τους ως εξεταστές υποψηφίων οδηγών

Αίτηση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022 μπορούν να υποβάλουν υπάλληλοι από το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να πιστοποιηθούν ως εξεταστές υποψηφίων οδηγών.

Οπως ήδη γνωστοποιήθηκε προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και στις 5 Π.Ε., “μετά τη ψήφιση του νέου νόμου 4850/2021 ΚΕΦ. Γ΄ άρθρο 17 και τις αλλαγές που επέρχονται στις εξετάσεις δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών” θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ -με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) στην ειδικότητα “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών”- να έχουν γνωστοποιήσει το εν λόγω ενδιαφέρον στις υπηρεσίες τους, ώστε τα σχετικά στοιχεία να σταλούν από την Περιφέρεια στο  αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να εγγραφούν στο Μητρώο Εξεταστών, μετά την έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών Αποφάσεων.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top