Δύο προσκλήσεις δράσεων με κοινωνικό πρόσημο υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας

ΕΣΠΑ

Δύο προσκλήσεις υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας για την υποβολή προτάσεων προς το ΠΕΠ που αφορούν σε ισάριθμες δράσεις στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2Α “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.

Δυνητικοί δικαιούχοι των εν λόγω προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι οι Δήμοι Ναυπλιέων και Αργους – Μυκηνών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την κάθε μία από τις δύο δράσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/) μέχρι και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι.

Η πρώτη πρόσκληση με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ, έχει ως αντικείμενο δράσεις κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων στους Δήμους Ναυπλιέων και Αργους – Μυκηνών.

Ειδικότερα, αφορά σε στοχευμένες ενέργειες κοινωνικοποίησης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και, ιδιαίτερα, των περιθωριοποιημένων ομάδων που διαβιούν σε καθεστώς κοινωνικού, εκπαιδευτικού και εργασιακού διαχωρισμού και απομόνωσης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Η δεύτερη πρόσκληση, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 600.000 ευρώ, έχει ως αντικείμενο την ενεργητική ένταξη στην εργασία ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στις περιοχές των Δήμων Ναυπλιέων και Αργους – Μυκηνών.

Αφορά, ειδικότερα, στην ενεργητική ένταξη στην εργασία μέσω ενός πλέγματος συμπληρωματικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις κύριες οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

 

 

Την πλήρη πρόσκληση για την πρώτη δράση μπορείτε να δείτε εδώ:

Πρόσκληση για την πρώτη δράση

 

Την πλήρη πρόσκληση για την δεύτερη δράση μπορείτε να δείτε εδώ:

Πρόσκληση για την δεύτερη δράση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top