Δύο θέσεις μηχανικού για την ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020

Δύο θέσεις μηχανικών (ΠΕ/ΤΕ) προτίθεται να καλύψει, με σύμβαση μίσθωσης έργου, η ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία -ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η μία θέση αφορά στέλεχος αξιολόγησης και επιλογής πράξεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων, με αρμοδιότητες -μεταξύ άλλων- την προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων, καθώς επίσης την αξιολόγηση και ένταξη πράξεων.

Η δεύτερη αφορά στέλεχος παρακολούθησης πράξεων δημοσίων έργων (ΕΤΠΑ) και έργων (ΕΚΤ), με αρμοδιότητες -μεταξύ άλλων-, την παρακολούθηση υλοποίησης πράξεωνέργων, προληπτικούς ελέγχους δημοσίων συμβάσεων, διαχειριστικές (διοικητικές, επιτόπιες) επαληθεύσεις πράξεων έργων, παρακολούθηση πορισμάτων ελέγχου, δημοσιονομικές διορθώσεις/ ανακτήσεις, δήλωση διαχείρισης – ετήσια σύνοψη, καταγγελίες.

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί πλήρης στην ιστοσελίδα www.arkadia2020.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, από την επομένη της

ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.arkadia2020.gr και έως τις 6 Ιουλίου και από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 στην Τρίπολη.

 

Την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top