Εγκύκλιος για τη νέα ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ιστοσελίδα Περιφέρειας

“Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr) αποτελεί τη μοναδική επίσημη ιστοσελίδα αναφοράς, επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού και είναι κοινή για τις υπηρεσίες και τα νομικά της πρόσωπα”.

Αυτό σημειώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα Παρασκευή 3 Ιανουαρίου ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας προς τους αιρετούς και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων, μετά τη λειτουργία -από σήμερα- της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας της.

Αναλυτικά, ο περιφερειάρχης στην εν λόγω εγκύκλιό του -με τίτλο “Διαχείριση ιστοσελίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου”- αναφέρει:

“Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την διαχείριση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά την ανακατασκευή και ανασύνθεσή της, καθώς και όλων των ιστοσελίδων των υπηρεσιών και νομικών της προσώπων.

Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η https://www.ppel.gov.gr και αποτελεί τη μοναδική επίσημη ιστοσελίδα αναφοράς, επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού και είναι κοινή για τις υπηρεσίες και τα νομικά της πρόσωπα.

Η δομή της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτελείται από δύο βασικές ενότητες, την πολιτική/ειδησεογραφική και την υπηρεσιακή ενότητα.

Α. Πολιτική/ειδησεογραφική ενότητα.

 1. Η διαχείριση της πολιτικής/ειδησεογραφικής ενότητας γίνεται από εντεταλμένο επαγγελματία δημοσιογράφο για θέματα ενημέρωσης και δραστηριότητες της Περιφερειακής Αρχής. Κωδικό πρόσβασης για την πολιτική/ειδησεογραφική ενότητα, ρόλου Editor Politics, θα διαθέτει μόνο εντεταλμένος δημοσιογράφος καθώς και ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στοιχεία των οποίων αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 1. Η ανάλυση δικαιωμάτων όλων των ρόλων των διαχειριστών της ιστοσελίδας αναφέρονται στον Πίνακα 3.
 2. Η ενημέρωση των δραστηριοτήτων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) θα γίνεται από εντεταλμένο επαγγελματία δημοσιογράφο στην ειδησεογραφική ενότητα των Π.Ε. της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μέσω Δελτίων Τύπου. Κωδικό πρόσβασης για την πολιτική/ειδησεογραφική ενότητα, ρόλου Editor Politics, θα διαθέτει μόνο ο εντεταλμένος δημοσιογράφος καθώς και ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

Β. Υπηρεσιακή ενότητα.

 1. Οι αναρτήσεις για θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και η διαχείριση σε όλη την υπηρεσιακή ενότητα της ιστοσελίδας, για κάθε Π.Ε. θα γίνεται από τα στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1, τα οποία θα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή τους, ρόλου Editor Service.
 2. Η διαχείριση της υπηρεσιακής ενότητας της ιστοσελίδας για θέματα που αφορούν τις ανακοινώσεις και προσκλήσεις της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνεται από ορισμένα υπηρεσιακά στελέχη, στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1, τα οποία θα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή τους, ρόλου Author 1.
 3. Η διαχείριση της υπηρεσιακής ενότητας της ιστοσελίδας για θέματα που αφορούν τις ανακοινώσεις και προσκλήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και τις Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις, θα γίνεται από ορισμένα υπηρεσιακά στελέχη, στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1, τα οποία θα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή τους, ρόλου Author 2.
 4. Οι αναρτήσεις για θέματα που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας καθώς και η διαχείριση των ιδίων άρθρων στην αντίστοιχη υπηρεσιακή ενότητα της Π.Ε., θα γίνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και τον αναπληρωτή του, στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1, οι οποίοι θα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή τους, ρόλου Author 3.
 5. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://www.ppel.gov.gr) προστίθεται ειδική ενότητα η οποία θα ενσωματώσει τα λογότυπα, τους υπερσυνδέσμους καθώς και τα τελευταία νέα και τις ανακοινώσεις των ιστοσελίδων των παρακάτω Υπηρεσιών και νομικών προσώπων της Περιφέρειας :
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 http://www.eydpelop.gr/2014-2020/
  • ΤΑΠ ΤοΚ Αρκαδία 2020 – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία http://arcadia2020.gr
  • Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης http://www.peloponnisosae.gr/
   Η διαχείριση και ενημέρωση των ιστοσελίδων αυτών, θα γίνεται από το ορισμένο στέλεχος του αντίστοιχου νομικού προσώπου, στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 2.
 1. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://www.ppel.gov.gr) προστίθεται αποκλειστική κατηγορία άρθρων, που θα αφορούν τις ανακοινώσεις των παρακάτω νομικών προσώπων της Περιφέρειας :
  • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας α.ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ http://www.anmess.gr/ , ρόλος Author 4.
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου http://www.ptapel.gr/ Author 5.
  • Αρκαδία Α.Ε. (ιστοσελίδα υπό κατασκευή) Author 6.

Οι αναρτήσεις και η ενημέρωση των άρθρων αυτών για θέματα που αφορούν τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα, θα γίνονται από ορισμένα στελέχη, στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 2, οι οποίοι θα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή τους με αντίστοιχο ρόλο, Author 4, 5 & 6.

Γ. Πολιτιστική Τουριστική Εμπορική ιστοσελίδα

Δημιουργείται νέα πολύγλωσση ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πολιτισμική Τουριστική και Εμπορική προβολή της.

Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top