Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών στη διάρκεια της πανδημίας

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών δίνει οδηγίες όσον αφορά την λειτουργία συλλογικών οργάνων των Περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου.

Σκοπός της εν λόγω εγκυκλίου είναι αφ’ ενός η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού Covid 19 και αφ’ ετέρου για τα ειδικά μέτρα που ισχύουν κατά το διάστημα 7 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020.

Η εγκύκλιος διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Το Μέρος Α΄ («Λειτουργία συλλογικών οργάνων περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού Covid 19») περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο κείμενο τις διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού Covid 19.

Το Μέρος Β΄ «Λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων από 7 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020», σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 4899/Β/2020): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»), περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Μέρος Α’ της παρούσας.

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν στη δια ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, καθώς και στις μετακινήσεις των αιρετών της περιφέρειας και καταλαμβάνουν το σύνολο της χώρας.

Τέλος, στο Μέρος Γ΄, παρατίθενται ιστότοποι για την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις εγκύκλιες οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid19.

 

 

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών είναι η εξής:

Εγκύκλιος

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top