Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Εγκύκλιος του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την εκχώρηση Υπογραφής

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_ 2019

Scroll to Top