Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στα πλαίσια της υπ΄ αριθ 4/2020 (Αριθ. Πρωτ. 276372/66451/13.11.2020) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top