Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η εισηγητική έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2023

Περιφερεια Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε στη συνεδρίασή της, σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, την εισηγητική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας για το 2023.

Πλέον, η εισηγητική έκθεση προωθείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σε ειδική συνεδρίαση θα συζητήσει επί του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ της Περιφέρειας για τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβλέπει έσοδα 185.088.079,40 ευρώ και έξοδα 248.599.296,45 ευρώ, ενώ το ύψους 63.511.217,05 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει:

α) Στην Π.Ε. Αρκαδίας, έσοδα 138.723.947,11 ευρώ, έξοδα 161.050.098,75 ευρώ, ενώ το ύψους 22.326.151,64 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

β) στην Π.Ε. Κορινθίας, έσοδα 12.290.230 ευρώ, έξοδα 19.843.966,34 ευρώ, ενώ το ύψους 7.553.736,34 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

γ) Στην Π.Ε. Αργολίδας, έσοδα 11.378.502,29 ευρώ, έξοδα 20.349.640,60 ευρώ, ενώ το ύψους 8.971.138,31 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

δ) Στην Π.Ε. Λακωνίας, έσοδα 10.064.000 ευρώ, έξοδα 21.097.708,81 ευρώ, ενώ το ύψους 11.033.708,81 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

ε) Στην Π.Ε. Μεσσηνίας, έσοδα 12.631.400 ευρώ, έξοδα 26.257.881,95 ευρώ, ενώ το ύψους 13.626.481,95 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022.

 

Toν σχετικό πίνακα μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top