Εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2023

Εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2023.

Η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, υπέβαλε το σχέδιο στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτού.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top