Εκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης δημοσίων έργων CLLD/LEADER Αλιείας

Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των δημοσίων έργων του προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας, τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος κατά τη συνεδρίασή της προχθές Πέμπτη 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ενδιάμεσου φορέα (Ε.Φ.) Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΑΟΤΑ, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, δηλαδή έως και την Τρίτη 10 Αυγούστου.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, όπως τον δημοσιοποίησε η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε ΑΟΤΑ:

Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top