ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ”

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (2020) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 06/07/2020  Ημέρα Δευτέρα   Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 09/07/2020 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00 π.μ.

EΣΥ

ΓΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΥ

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top