Εκταμίευση 1.770.022,38 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΣΠΑ

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 1.770.022,38 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν σε δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας γνωστοποίησε, εξ άλλου, ότι έφθασε στην Περιφέρεια η υπεσχημένη από την πολιτεία πίστωση των 2,6 εκ ευρώ, η οποία αρκεί για να αποπληρωθούν υποχρεώσεις προς εργολάβους μέχρι τις αρχές του Μαΐου 2024, τηρούμενης αυστηρά της χρονολογικής σειράς.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top