Έκθεση αποτελεσμάτων του έργου: «Έργα και δράσεις τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού Πεδίου» στο Νομό Αργολίδας για το έτος 2021.

Το έργο «Έργα και δράσεις Τεχνητού Εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού Πεδίου» στην Π.Ε. Αργολίδας αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων, της Π.Ε. Αργολίδας και εκτελείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίας και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
Το έργο αφορά στον Τεχνητό Εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων του Αργολικού Πεδίου και της πεδιάδας Ασίνης – Δρεπάνου κατά τους υγρούς μήνες με εξαιρετικής ποιότητας νερό προερχόμενο από τα πλεονάσματα των πηγών Κεφαλαρίου -κατά προτεραιότητα- και Λέρνης. Το νερό εμπλουτισμού προωθείται στα σημεία εφαρμογής (υφιστάμενα φρέατα/γεωτρήσεις καθώς και κοίτες τοπικών χειμάρρων) μέσω των υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών.
Κύριοι στόχοι του είναι:
• Η αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής εφαρμογής του στα επίπεδα του υδρολογικού έτους 1963-64.
• Η αποθήκευση κατά τους υγρούς μήνες ποσότητας νερού στους εν λόγω υδροφορείς με σκοπό τη χρήση του για κάλυψη αρδευτικών αναγκών κυρίως κατά τους ξηρούς μήνες, ή και την κάλυψη λοιπών καλλιεργητικών αναγκών όπως η αντιπαγετική προστασία.
• Η ανακοπή της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής και η προοδευτική αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων τους.

Δείτε την Έκθεση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top