Ενέκρινε η Αποκεντρωμένη τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2020

Ενέκρινε η Αποκεντρωμένη τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2020

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς τη νομιμότητά της, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που αφορά τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2020 καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για τον τρέχοντα χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός προϋπολογισμός της Περιφέρειας έχει ως εξής:

Σύνολο Εσόδων: 110.953.616,46 ευρώ

Σύνολο Εξόδων: 164.242.112,72 ευρώ

Ελλειμμα καλυπτόμενο από ταμειακό υπόλοιπο του 2019: 53.288.496,26 ευρώ

Εσοδα – Εξοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Π.Ε. Αρκαδίας

Σύνολο Εσόδων: 66.576.881,80 ευρώ

Σύνολο Εξόδων: 86.805.610,48 ευρώ

Ελλειμμα καλυπτόμενο από ταμειακό υπόλοιπο του 2019: 20.228.728,68 ευρώ

Π.Ε. Κορινθίας

Σύνολο Εσόδων: 11.822.267,83 ευρώ

Σύνολο Εξόδων: 17.615.628,34 ευρώ

Ελλειμμα καλυπτόμενο από ταμειακό υπόλοιπο του 2019: 5.793.360,51 ευρώ

Π.Ε. Αργολίδας

Σύνολο Εσόδων: 9.923.080,84 ευρώ

Σύνολο Εξόδων: 15.051.772,18 ευρώ

Ελλειμμα καλυπτόμενο από ταμειακό υπόλοιπο του 2019: 5.128.691,34 ευρώ

Π.Ε. Λακωνίας

Σύνολο Εσόδων: 9.654.178,19 ευρώ

Σύνολο Εξόδων: 20.585.902,33 ευρώ

Ελλειμμα καλυπτόμενο από ταμειακό υπόλοιπο του 2019: 10.931.724,14 ευρώ

Π.Ε. Μεσσηνίας

Σύνολο Εσόδων: 12.977.207,80 ευρώ

Σύνολο Εξόδων: 24.183.199,39 ευρώ

Ελλειμμα καλυπτόμενο από ταμειακό υπόλοιπο του 2019: 11.205.991,59 ευρώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top