Search
Close this search box.
esee

Ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πανδημία επιχειρηματιών εμπόρων

Χρόνος ανάγνωσης:

Τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πανδημία επιχειρηματιών εμπόρων γνωστοποιεί η ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) με ενημερωτικό της σημείωμα προς τις Ομοσπονδίες, τους Εμπορικούς Συλλόγους και τους κατά τόπους αντιπροσώπους της.

Αναφέρεται, ειδικότερα, στο εν λόγω ενημερωτικό δελτίο της Συνομοσπονδίας:

“Με αφορμή τη ψήφιση του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134Α), οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν σημαντικές εκκρεμότητες επί ζητημάτων επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕΕ επισημαίνει τις σημαντικότερες εξελίξεις που αναφέρονται σε μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πανδημία επιχειρηματιών εμπόρων. Ακολουθούν οι προς ανάλυση θεματικές ενότητες και η ανάδειξη των κυριότερων σημείων τους.

 1. Νέα ρύθμιση χρεών της πανδημίας σε Εφορίες και Ασφαλιστικά ταμεία
 2. Προϋποθέσεις ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
 3. Νέο καθεστώς συνταξιοδότησης για οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ/e – ΕΦΚΑ
 4. Αναστολές συμβάσεων εργασίας – Αύγουστος 2021
 5. Πρόγραμμα επιδότησης Πάγιων δαπανών επιχειρήσεων
 6. Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας

1α.  Ρύθμιση Φορολογικών  χρεών της Πανδημίας (ν. 4821/2021):

Με τα άρθρα 75 και 76, του ν. 4821/2021 προβλέπονται τα παρακάτω:

 • Εντασσόμενες Οφειλές: Όσες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν στο διάστημα 30/3/2020 έως 31/7/2021, όπως επίσης και εκείνες για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, όπως: ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής, φορολογικά πρόστιμα, ο ΕΝΦΙΑ του 2020 και ο Φόρος Εισοδήματος του 2019 (χρήση).

Εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν ο φετινός Φόρος

Εισοδήματος (ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ χρήσης 2020) και ο φετινός ΕΝΦΙΑ του 2021, καθώς οι εν λόγω οφειλές είναι μεν βεβαιωμένες δεν είναι όμως ληξιπρόθεσμες, όπως επίσης και οι οφειλές από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Πληττόμενα Φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) και Νομικά Πρόσωπα με ΚΑΔ που θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση. Επίσης, δικαιούχοι θα είναι και οι πληττόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, βάσει δήλωσης COVID (μειωμένο ή μη εισπραχθέν μίσθωμα).
 • Ένταξη στη ρύθμιση: Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης έως τις 31/1/2022 (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).
 • Αριθμός μηνιαίων δόσεων και επιτοκιακή επιβάρυνση: Οι οφειλές θα ρυθμίζονται σε έως 36 άτοκες ή έως 72 έντοκες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Τονίζεται, ότι για όσους επιλέξουν από 37 δόσεις και πάνω, τότε το σύνολο αυτών θα επιβαρύνεται με επιτόκιο. Δηλαδή, αν επιλεχθούν π.χ. 37 δόσεις, το σύνολο των δόσεων θα είναι έντοκο (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).
 • Ελάχιστο ύψος δόσης: Ορίζονται τα 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων) έως 1.000 ευρώ και τα 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών ύψους άνω των 1.000 ευρώ.
 • Απώλεια ρύθμισης και συνέπειες: Με τη μη καταβολή 2 συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με τη καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).
 • Αναβίωση ρυθμίσεων που χάθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας: Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης σε απολεσθείσες στη διάρκεια της πανδημίας ρυθμίσεις (100 και 120 δόσεις). Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή 2 δόσεων, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, έως τις 30/9/2021. Η ρύθμιση που αναβίωσε θα επεκταθεί κατά το πλήθος των δόσεων που χάθηκαν μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών εισφορών).
 • Ευεργετήματα ρύθμισης: Ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικές διώξεις.

1β)  Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων 2021:

 • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή των 2 πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου) πρέπει να γίνει έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται, ότι για την παροχή έκπτωσης 3% – αποκλειστικά και μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις – οι δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27 Αυγούστου και ο φόρος να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

1γ.  Ρύθμιση Ασφαλιστικών χρεών της πανδημίας (ν. 4821/2021.):

Με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4821/2021, προβλέπονται τα παρακάτω:

 • Δικαιούχοι ένταξης: Οι πληττόμενοι επιχειρηματίες, εργοδότες και αυτοαπασχολουμένοι, στους οποίους είχε χορηγηθεί παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 30/4/2021, η οποία επεκτάθηκε κατά 8 περαιτέρω μήνες έως 31/12/2021. Από τον Ιανουάριο του 2022 οι οφειλέτες θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα τμηματική ρύθμιση των 36 έως 72 μηνιαίων δόσεων. Θα μπορούν επίσης να υπαχθούν και οι πληττόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες με αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που κατέστησαν απαιτητές από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και οι οποίοι διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Υποβολή αίτησης: Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο.
 • Ευεργετήματα ρύθμισης: Ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 2μηνης ισχύος, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών.
 1. Προϋποθέσεις ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό (ν. 4738/2020) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ):
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής: Η υποβολή αίτησης συμμετοχής δεν επιτρέπεται:

α) Όταν το 90% των συνολικών χρεών του οφειλέτη οφείλεται σε μία μόνο τράπεζα ή β) το σύνολο των οφειλών του δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ (των προστίμων και προσαυξήσεων συμπεριλαμβανομένων).

Συνεπώς, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ που έχουν τουλάχιστον 2 πιστωτές.

 • Ανώτατος αριθμός δόσεων και ύψος μηνιαίας δόσης: Ανώτατο όριο δόσεων είναι οι 240 για χρέη σε Εφορίες – Ασφαλιστικά ταμεία και για μη εξασφαλισμένα δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και τα εξασφαλισμένα δάνεια ΝΠ προς τις Τράπεζες (20 έτη). Για τα εξασφαλισμένα δάνεια ατομικών επιχειρήσεων, οι δόσεις μπορεί να επεκταθούν μέχρι τις 420.  Η ελάχιστη δόση και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ/μήνα.
 • Υποβολή αίτησης ένταξης: Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί τόσο από τον οφειλέτη όσο και από το σύνολο των πιστωτών (Εφορία, Ασφαλιστικά ταμεία, Τράπεζες). Στη δεύτερη περίπτωση, δύναται να γίνει παράλληλη κοινοποίηση στον οφειλέτη (εγγράφως ή με e-mail), θέτοντας προθεσμία για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα, σε έως και 45 ημερολογιακές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία θα πρέπει να διευθετηθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης.
 • Προϋποθέσεις ρύθμισης χρεών σε Δημόσιο: Η σύμβαση της ρύθμισης γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο (Εφορία και Ασφαλιστικά ταμεία), εφόσον σωρευτικά: α) οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ και β) το χρέος προς το Δημόσιο είναι αναλογικά μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των τραπεζών.
 • Ευεργετήματα ρύθμισης χρεών: Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και κάθε σχετική ποινική δίωξη, με την εξαίρεση του πλειστηριασμού που έχει ήδη ξεκινήσει.
 • Διαγραφή οφειλών σε Δημόσιο: Ισχύει η σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη στη νεότερη, βάσει του χρόνου καταχώρισης της οφειλής στα εισπρακτέα έσοδα και όχι από τον χρόνο λήξης της προθεσμίας καταβολής της.
 1. Καθεστώς συνταξιοδότησης για οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ/e – ΕΦΚΑ:
 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης οφειλετών – ανώτατο όριο οφειλών: Το συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, καταργείται δηλαδή η διάκριση των 14.000 ευρώ σε κεφάλαιο και των 6.000 σε τόκους και προσαυξήσεις για τους ασφαλισμένους του πρ. ΟΑΕΕ. Το παραπάνω ανώτατο όριο ισχύει ως προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση σε περίπτωση οφειλών σε περισσότερα του ενός ταμεία.
 • Υπέρβαση ανώτατου ορίου οφειλών: Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 20.000 ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.
 • Καταβολή σύνταξης: Εάν ο αιτών συνταξιοδότησης εξοφλήσει εντός 2 μηνών το υπερβάλλον των 20.000 χρέος, τότε εισπράττει τη σύνταξή του την πρώτη ημέρα του επόμενου, της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μήνα.
 • Χρόνος προσδιορισμού οφειλών: Λαμβάνεται υπόψη το ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και ισχύει για όλα τα πρώην ταμεία και τα είδη συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).
 1. Αναστολές συμβάσεων εργασίας – Αύγουστος 2021:

Αυστηροποιείται περαιτέρω το καθεστώς για τον μήνα Αύγουστο 2021. Σε αντίθεση με τον Ιούλιο, όπου προβλεπόταν η εν λόγω δυνατότητα υπό προϋποθέσεις για συνολικά 6 εμπορικούς ΚΑΔ (5 Χονδρικού και 1 Λιανικού), τον τρέχοντα μήνα εξαιρείται από το μέτρο το σύνολο των Εμπορικών ΚΑΔ.

 1. Πρόγραμμα επιδότησης Πάγιων δαπανών επιχειρήσεων:

Ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, η Δευτέρα 9 Αυγούστου.

 1. Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας – Διεύρυνση δικαιούχων:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 57150/2021 μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι εργαζόμενοι στις εποχικές τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται, πως η ανοικτή από το Φθινόπωρο του 2020 δράση προβλέπει την πλήρη επιδότηση εργατικών και εργοδοτικών εισφορών μέχρι και για 6 μήνες και αφορά προσλήψεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ενώ τίθεται ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την επιλεξιμότητα της εργοδότριας επιχείρησης”.

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 134Α):

N. 4821 2021/ ΦΕΚ 134Α

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

Scroll to Top