Search
Close this search box.

Ενημέρωση για την έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Spodoptera frugiperda – Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών και απαραίτητων διαδικασιών και ελέγχων

Χρόνος ανάγνωσης:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ενημερώνει ότι το φθινόπωρο του 2023 εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το έντομο Spodoptera frugiperda, το οποίο αποτελεί επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας της ΕΕ, λόγω του σοβαρού δυνητικού οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου.

Το Spodoptera frugiperda μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών, όπως καλαμπόκι, βαμβάκι, κράμβες, μελιτζάνες, πιπεριές, καπνός κολοκυνθοειδή, φιστίκια, μηδική, κρεμμύδι, φασόλια, γλυκοπατάτα και σε αρκετά καλλωπιστικά φυτά (χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα και πελαργόνια).

Για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς του Spodoptera frugiperda στο έδαφος της Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ειδικά μέτρα, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1134.

Μέχρι και σήμερα η παρουσία του εντόμου Spodoptera frugiperda έχει επιβεβαιωθεί επίσημα στη χώρα μας στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Λέσβου.

Με την υπ’ αρ. 4401/110558/16-04-2024 (ΦΕΚ Β΄2466) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ προχώρησε στην σύνταξη ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Spodoptera frugiperda (Smith) και οριοθέτησε περιοχές της ελληνικής επικράτειας ως προσβεβλημένες ζώνες καθώς και ζώνες ασφαλείας.

Εντός των ζωνών αυτών βρίσκονται αρκετές περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς μας, στις οποίες καλλιεργούνται φυτά τα οποία προσβάλλονται από το έντομο, αλλά και φυτά τα οποία είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστούν. Συγκεκριμένα ως προσβεβλημένη ζώνη θεωρείται η Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου ενώ η ζώνη ασφαλείας αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Αβίας, Καλαμάτας, Θουρίας, Άριος, Αρφαρών, Μεσσήνης, Ανδρούσας, Πεταλιδίου, Αίπειας, Κορώνης.

Οι καλλιεργητές καρπών πιπεριάς, μελιτζάνας και αραβοσίτου (για ανθρώπινη κατανάλωση) αλλά και φυτών χρυσάνθεμων, πελαργονίων και γαρυφάλλων, που βρίσκονται εντός οριοθετημένων περιοχών καθώς και οι διακινητές των «συγκεκριμένων φυτικών προϊόντων και φυτών» που παράγονται εντός οριοθετημένων περιοχών και πρόκειται να διακινηθούν εκτός αυτών υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτουγειονομικό Μητρώο).

Οι καλλιεργητές και οι διακινητές των «συγκεκριμένων φυτικών προϊόντων και φυτών» θα πρέπει:

  • να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας των «συγκεκριμένων φυτικών προϊόντων και φυτών»
  • να διενεργούν μακροσκοπικούς ελέγχους και να καταγράφουν τα αποτελέσματά τους στα αντίστοιχα υποδείγματα της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης
  • να διατηρούν τα έντυπα στο αρχείο τους για μελλοντικό έλεγχο.

Η διακίνηση εκτός των οριοθετημένων ζωνών των καρπών πιπεριάς, μελιτζάνας και σπαδίκων αραβοσίτου (για ανθρώπινη κατανάλωση) αλλά και φυτών χρυσάνθεμων, πελαργονίων και γαρυφάλλων, που παράγονται εντός των οριοθετημένων ζωνών γίνεται μόνο με την ύπαρξη φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μετά από υποβολή της σχετικής αίτησης στην υπηρεσία μας και έγκρισης έκδοσής του.

Η υπηρεσία μας θα διεκπεραιώνει μόνο πλήρως συμπληρωμένες και ενυπόγραφες αιτήσεις για την εγγραφή/τροποποίηση στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών καθώς και για την έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

Πληροφορίες για το έντομο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων βιολογίας, του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, αφίσας και ενημερωτικού φυλλαδίου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στον σύνδεσμο

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές/διακινητές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2721366519, 524, 522 για διευκρινίσεις επί των αιτημάτων που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Spodoptera frugiperda (Smith).

 

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top