Ενημέρωση για τις δράσεις που αφορούν επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ -για εκσυχρονισμό αφ’ ενός και για ενίσχυση των πληγεισών από την πανδημία αφ’ ετέρου

Από την ΕΥΔΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος) Πελοποννήσου γίνονται γνωστές δύο αποφάσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, αναφορικά με τις δράσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ που αφορούν επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, οι δύο εν λόγω αποφάσεις αφορούν:

α) Εγκριση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για τη δράση 3.a.2.2 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

β) Τροποποίηση της πρώτης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

 

 

Τις σχετικές αποφάσεις μπορείτε να δείτε εδώ, αναλυτικά:

 

α) Απόφαση έγκρισης FAQs 3.a.2.2 ΩΔΞΑ7Λ1-ΗΑΨ

β) Τροποποίηση της πρώτης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 6ΣΠ97Λ1-ΟΧ8

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top