Ενημερωτική εκδήλωση στην Τρίπολη για το ερευνητικό έργο SodaSense του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ

Ενημερωτική εκδήλωση στην Τρίπολη για το ερευνητικό έργο SodaSense του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SodaSense, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προγραμματίζεται να γίνει στην Τρίπολη, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, την Πέμπτη 30 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου -με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα-, στον άξονα προτεραιότητας “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας”.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, θα εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα ένας μετεωρολογικός σταθμός στο κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, καθώς και ένας αγρο-μετεωρολογικός σταθμός κοντά στον ταμιευτήρα της λίμνης Τάκα, ενώ ήδη έχουν εγκατασταθεί 7 αγρο-μετεωρολογικοί σταθμοί σε διαφορετικού τύπου καλλιέργειες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι οποίοι συλλέγουν ήδη δεδομένα από καλλιέργειες αμπελιών, μήλων, αχλαδιών και κηπευτικών.

Σκοπός του όλου έργου είναι η συλλογή δεδομένων μετακίνησης, δεδομένων μικρο-κλίματος, δεδομένων ποιότητας αέρα, και μετεωρολογικών δεδομένων.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top