Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τουρισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020” πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την αύξηση του προϋπολογισμού, κατά 7.769.817,50 ευρώ, με την  συνολική  δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε 25.232.242,24 ευρώ.

Εντάχθηκαν επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια και το σύνολο των ενταγμένων στην Πελοπόννησο να ανέρχεται σε 160.

Η ένταξη των πράξεων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άξονα 1 και ειδικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), και στην μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία καθώς και στην αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.

Το ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης ορίζεται μεταξύ του τρέχοντα Μαρτίου και του Ιουλίου του 2021.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top