Ενταξη στο ΠΕΠ δύο πράξεων προϋπολογισμού 5,1 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

Εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, δύο πράξεις στο πλαίσιο της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, με συνολικό προϋπολογισμό 5,1 εκ ευρώ.

Οι εν λόγω πράξεις είναι, α) “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020 – 21” με προϋπολογισμό 4.900.000 ευρώ και β) “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (2020 – 21)” με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Οι Πράξεις έχουν δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυδιοίκησης) και αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό την βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

Συγκεκριμένα, η πρώτη πράξη αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2020 – 2021, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές) Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η δεύτερη πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεα) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η διάθεση των θέσεων πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω “αξίας τοποθέτησης” (voucher) του προστατευόμενου παιδιού / εφήβου, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., και υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 71383/08-07-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικρατείας (ΦΕΚ 2774/Β/08-07-2020), καθώς και στην υπ. αρ. 9549/16-7-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top