«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 18,7 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της Εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (πρώην «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε») που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), στη θέση «Χλογός» της Τ.Κ. Στεφανίου & Τ.Κ. Αγιονορίου, της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ:1903067724.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top