Επιπλέον πίστωση 1,6 εκ ευρώ για ακόμα 72 επιχειρήσεις μετά την εξέταση των ενστάσεων για την δράση ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΣΠΑ

Στην έγκριση 72 από τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν επί των αποτελεσμάτων στις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για ένταξη στην δράση 3.a.4 του ΠΕΠ Πελοποννήσου “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, προέβη η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Μετά την αποδοχή του βάσιμου των πιο πάνω ενστάσεων θα εκταμιευθεί προς τις επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν συνολική πίστωση ύψους 1.610.427,24 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών ενστάσεων ήταν 710.

 

Την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ:

Απόφαση 6ΦΦΙ7Λ1-87Α

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top