Επισημάνσεις του περιφερειάρχη Π. Νίκα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για  για το πρόγραμμα νέων γεωργών

Τις προτάσεις της υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών, σύμφωνα με την 3η σχετική πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στο σχετικό έγγραφό του, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτεία, όσον αφορά τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων και των κινήτρων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού κλήρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σημειώνει, ειδικότερα, ο περιφερειάρχης μεταξύ άλλων:

“Το αναφερόμενο ελάχιστο μέγεθος τυπικής απόδοσης των 14.000 ευρώ είναι πολύ υψηλό για τα δεδομένα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικά στις ελαιοκομικές περιοχές είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν νεοεισερχόμενες εκμεταλλεύσεις της τάξης των 75 στρεμμάτων. Προτείνεται να μειωθεί στα 10.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση βρίσκεται σε ορεινή περιοχή και στις 12.000 ευρώ όταν μέρος της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε ορεινή περιοχή.

Για τους ίδιους λόγους, το μέγεθος της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προτείνεται να μειωθεί στα 14.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση βρίσκεται σε ορεινή περιοχή και στις 16.000 ευρώ όταν μέρος της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε ορεινή περιοχή.

Οι επίσπορες καλλιέργειες πρέπει να προσμετρούν στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης αφού αφενός αυξάνουν το εισόδημα και αφετέρου βοηθούν στην αντιμετώπιση εδαφογενών ασθενειών και γενικότερα στην αειφορική διαχείριση των εδαφών.

Στα κριτήρια βαθμολογίας πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση με βάση τόσο τον τόπο μόνιμης κατοικίας (ορεινή τοπική κοινότητα) όσο και την θέση (ορεινή ή όχι) των κτημάτων της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη δυσκολία συγκράτησης νέων κτηνοτρόφων αλλά και τις εν γένει δυσκολίες των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η προσαύξηση των 2.500 ευρώ κρίνεται πολύ μικρή και πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον σε 10.000 ευρώ”.

 

Το έγγραφο του περιφερειάρχη μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top