Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από πλεονασματικές προγραμματικές συμβάσεις που υλοποιήθηκαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το φορέα υλοποίησης με την επωνυμία Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» κατά την αυτοδιοικητική περίοδο 2014-2019

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top