Εργα βελτίωσης της 4ης επαρχιακής οδού Θουρία – Πολιανή

Ολοκληρώνονται σύντομα οι παρεμβάσεις στον δρόμο Θουρία – Πολιανή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργου βελτίωσης και συντήρησης του συγκεκριμένου δρόμου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ιδίων πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Η εν λόγω εργολαβία  αφορούσε τοπικές επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με εργασίες αποξήλωσης της ασφάλτου και εγκατάσταση νέου τάπητα, σήμανσης και τεχνικών έργων.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το προϋπολογισμού 400.000 ευρώ έργο επένδυσης πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας, με το οποίο επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κατακρημνίσεων βράχων σε τμήμα του πιο πάνω δρόμου.

Συγκεκριμένα για το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και προβλέπει επεμβάσεις προστασίας των πρανών από κατολισθητικά φαινόμενα, ο διαγωνισμός θα δημοσιοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ενώ το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών έχει προσδιοριστεί για τις 5 Ιανουαρίου 2021.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top