Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων για το 2020

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εγγραφο σχετικά με το ύψος και τον τρόπο αποζημίωσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου –της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων- για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου τους για τον φετινό χρόνο κοινοποίησε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Το έγγραφο απευθύνεται στα γραφεία των θεματικών και των χωρικών αντιπεριφερεαρχών καθώς και του Εκτελεστικού Γραμματέα, κι ακόμα προς τους προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων έδρας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και προς τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έγγραφο του περιφερειάρχη –και τα υποδείγματα που το συνοδεύουν- είναι τα εξής:

Εγγραφο Περιφερειάρχη

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top