ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(2020)

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

Καταληκτική ημερομηνία: 24-3-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 48.387,10€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 88280

              Σας γνωρίζουμε ότι λόγω λάθους στην ημερομηνία λήξης προσφορών που αναγράφεται στη διακήρυξη, η διακήρυξη με αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006392775 ακυρώθηκε, διορθώθηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

  Η σωστή διακήρυξη έχει αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006430352 και συνεπώς έχει αλλάξει και το ΤΕΥΔ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top