ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(2020)

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

Καταληκτική ημερομηνία: 24-3-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 48.387,10€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 88280

              Σας γνωρίζουμε ότι λόγω λάθους στην ημερομηνία λήξης προσφορών που αναγράφεται στη διακήρυξη, η διακήρυξη με αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006392775 ακυρώθηκε, διορθώθηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

  Η σωστή διακήρυξη έχει αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006430352 και συνεπώς έχει αλλάξει και το ΤΕΥΔ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top