Έργο «Παραλλαγή της Επαρχιακής Οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα»