Αιτήσεις για διευθύνοντα σύμβουλο δέχεται η “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου δημοσιοποίησε η “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και οι ειδικότητες που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι Μηχανικών (ΠΕ) ή Νομικών (ΠΕ) ή Οικονομολόγων (ΠΕ).

Βασική προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι οι υποψήφιοι να κατέχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως προς τον σχεδιασμό, την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον μέχρι μεθαύριο Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, με την αποστολή σφραγισμένου φάκελου στην “Αναπτυξιακή Μεσηνίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου και τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων
  2. Αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
  3. Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
  4. Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση εργασιακής εμπειρίας ως προς τον σχεδιασμό, την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
  5. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Οι υποψήφιοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας (Ομήρου και Μαιζώνος 50, 241 32 Καλαμάτα, τηλ. 272 10 96120, fax:272 10 96121, e-mail:anmess@otenet.gr).

Την πλήρη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.anmess.gr/?section=product&cat=93&subcat=101&id=558&lang=

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top