«ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

«ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 23-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συστημικός κωδικός 181701). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top