Γνωστοποίηση από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας δημοσίευσης Κανονισμού της Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση του παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (Μrls) για την ουσία chlorate (Μrls)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top