Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κανονισμού της Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των δραστικών ουσιών carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole pymetrozine»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top