Search
Close this search box.

H Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου στο 46ο διαδικτυακό Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (19-20 Ιουνίου 2020)

Χρόνος ανάγνωσης:

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) εκπροσωπώντας περισσότερες από 50 ειδικότητες/εξειδικεύσεις και τομείς ειδικού ενδιαφέροντος, ενεργεί ως κέντρο γνώσης για την Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, με σαφή αναφορά στην κοινωνία. Ειδικότερα η ΙΕΑ παρέχει τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και συζήτησης/αντιπαράθεσης -μέσω του ΕΠΙΣ και άλλων δι-εταιρικών πρωτοβουλιών- για τη διαμόρφωση κοινής γλώσσας και ενιαίου κώδικα επικοινωνίας στην ολιστική διαχείριση της υγείας και της ασθένειας στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα του ελληνικού πιλότου με την συνδρομή της συντονιστικής ομάδας του έργου, παρουσίασαν το διεπιστημονικό πρόγραμμα SMART BEAR:

“Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας για την υποστήριξη ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας.”

Ομάδα παρουσίασης :

Ε. Ηλιάδου, Δ. Κικίδης, L. Gallo, G. Di Pietro, Τ. Ρεντούμης, Σ. Καμαρινόπουλος, Γ. Σπανουδάκης, Α. Μπίμπας

από τους παρακάτω φορείς:

Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome, Italy,

Δήμος Παλαιού Φαλήρου,

Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρεια Πελοποννήσου,

SPHYNX Technology Solutions AG, Zug, Switzerland

Η ομάδα έργου, όπως τονίστηκε στη σχετική παρέμβαση-παρουσίαση της, ανέλυσε νέα δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι βασικότερες αιτίες νοσηρότητας των υπερηλίκων σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι τα καρδιαγγειακά προβλήματα, η βαρηκοΐα, τα προβλήματα ισορροπίας, οι γνωσιακές διαταραχές και ψυχικές παθήσεις. Το ερευνητικό πρόγραμμα SmartBear στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της ευάλωτης αυτής ηλικιακής ομάδας ενσωματώνοντας νέες αλλά και υπάρχουσες τεχνολογίες σε μια ενιαία τεχνολογική λύση που θα βοηθά στην διαχείριση των συγκεκριμένων παθήσεων. Το έργο διαχειρίζεται μία κοινοπραξία 27 μελών, υπό την χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Horizon 2020).

Εκτός από την ηλικία τους (>67 ετών) και την επιθυμία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εμφανίζουν τουλάχιστον δύο από τις πέντε κλινικές οντότητες που αναφέρονται παραπάνω. Ανάλογα με το εξατομικευμένο προφίλ υγείας και συνηθειών τους, θα τους παρασχεθεί δωρεάν μία σειρά έξυπνων συσκευών και αισθητήρων. Μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με συνήθειές τους, βιολογικούς δείκτες τους και παραμέτρους του περιβάλλοντος στο οποίο κατοικούν δημιουργώντας εξατομικευμένες προτάσεις υγείας όπως σύσταση για επαφή με ιατρό, παρακίνηση σε φυσική δραστηριότητα, ασκήσεις αποκατάστασης της ισορροπίας, ρύθμιση ακουστικών, διατροφικές συμβουλές.

Υπολογίζεται πως 5000 συμμετέχοντες από 6 Ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει 4 χρόνια. Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο έργο στοχεύοντας να εντάξει 1000 άτομα διαμοιρασμένα τα 700 στον δήμο Π. Φαλήρου και τα 300 πιλοτικά στους δήμους Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας και Άργους – Μυκηνών της Π.Ε. Αργολίδας.

Συμπερασματικά οι εργασίες του προγράμματος στοχεύουν στην διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και την προαγωγή της συνολικής ευημερίας τους. Η δημιουργία μιας ενιαίας τεχνολογικής λύσης για την ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπερήλικες θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στην ανεξάρτητη διαβίωσή τους αλλά και τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών δημόσιας υγείας.

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top