Η Απελευθέρωση της Καλαμάτας

23 Μαρτίου 1821

Οι Τούρκοι της Καλαμάτας παραδίδονται στο ελληνικό στράτευμα που ξεπερνά τους 5.000 στρατιώτες. Επικεφαλής τους είχαν τεθεί ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και ο Αναγνωσταράς. Μετά την είσοδο των Ελλήνων στην πόλη, στον βυζαντινό ναό των Αγίων Αποστόλων, οι ιερείς ευλόγησαν τα όπλα και οι πολεμιστές ορκίστηκαν σηκώνοντας το χέρι. Ακολούθως έγινε σύσκεψη των οπλαρχηγών στην οποία συστάθηκε  η Μεσσηνιακή Γερουσία, επαναστατική επιτροπή η οποία θα συντόνιζε τον αγώνα. Αρχηγός της διορίστηκε ο Πετρόμπεης στον οποίο δόθηκε ο τίτλος του Αρχιστράτηγου των Σπαρτιατικών δυνάμεων. Την ίδια ημέρα εκδόθηκε το έγγραφο της «Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάςαυλάς». Η επαναστατική αυτή προκήρυξη εξέθετε στην Ευρώπη τα δίκαια αιτήματα των Ελλήνων και ζητούσε την βοήθεια των Ευρωπαϊκών κρατών.

Η Απελευθέρωση της Καλαμάτας, πίνακας του Ευάγγελου Δράκου.

Scroll to Top