Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΑΙΟΥ ΗΡΑΙΟΥ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΑΙΟΥ ΗΡΑΙΟΥ»
Προϋπολογισμού: # 120.000,00€ #

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΛΙΚΟ SIGNED

5. ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΛΙΚΟ SIGNED

6. ΓΕΝΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΛΙΚΟ SIGNED

espd-request-v2_signed

ΕΤΕΠ signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ signed

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top