Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Τριακοσίων Τριάντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 335.000 € )

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΜΗ 33500

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 335 – ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΜΗΣ ADA

ΤΕΥΔ_v20

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top