Μπορείτε να δείτε τα σxετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 200 – ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΔΑΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ADA

ΤΕΥΔ_v20