Οι επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης στη Μεσσηνία για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

Δημοσιοποιήθηκαν οι επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης που αφορούν στην πρόσκληση της “Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ” σχετικά με ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

Η εν λόγω πρόσκληση απευθύνεται σε

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) και

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας / ΕΤΘΑ και εθνικοί πόροι / υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.024.096 ευρώ.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και σε φυσικό φάκελο στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι και τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Δεκεμβρίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας

http://www.anmess.gr

 

 

Οι επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης στη Μεσσηνία είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top