Η Μάχη στο Βαλτέτσι

12-13 Μαΐου 1821

Αρκάδες, Μεσσήνιοι και Λάκωνες υπό τους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Δημήτριο Πλαπούτα, Κ. Δεληγιάννη, Μητροπέτροβα, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και Π. Γιατράκο είχαν ταμπουρωθεί στο Βαλτέτσι και τους γύρω λόφους. Τα χαράματα της 12ης Μαΐου δέχθηκαν την επίθεση του εχθρικού στρατού , υπό τον Κεαχαγιάμπεη. Μετά από είκοσι τρεις ώρες μάχης οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, έχοντας 300 νεκρούς και 500 περίπου τραυματίες.

Η Μάχη στο Βαλτέτσι θεωρείται ως μία από τις πιο σημαντικές μάχες του Αγώνα γιατί οι Έλληνες πολέμησαν για πρώτη φορά οργανωμένα και απέκτησαν θάρρος, ενώ οι Τούρκοι συνειδητοποίησαν ότι η επανάσταση δεν ήταν μία εξέγερση ολιγάριθμων Ελλήνων.

Ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Βαλτέτσι, Κώστας Καζάκος 1996

Scroll to Top